HSK’den ‘yargılama süreçlerine müdahale’ açıklaması

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun internet sitesinden yapılan duyuruda, son günlerde birtakım basın yayın organlarında ve toplumsal medya mecralarında hakim ve cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı hudutlarında kalan ve kanun yollarına tabi birtakım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, maksat gösteren, tenkit sonlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve toplumsal medya paylaşımları nedeniyle açıklama yapılması zarureti doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Anayasa’nın 138. hususunda, “Hakimler, misyonlarında bağımsızdırlar, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine nazaran karar verirler. Hiçbir organ, makam, merci yahut kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve yargıçlara buyruk ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz yahut rastgele bir beyanda bulunulamaz” kararlarının yer aldığı hatırlatıldı.

HSK açıklamasında, “Anayasa’nın 138. hususu çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına hürmet göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, yargıçlara buyruk ve talimat niteliği taşıyan her türlü aksiyon ve telaffuzdan kaçınması Anayasal zorunluluktur” tabirleri kullanıldı.