Yargıtay’dan emekli olduktan sonra çalışanlarla ilgili tazminat kararı

Yargıtay, milyonlarca çalışan emekliyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Bu hususta başka görüşler ve uygulamalar vardı. Son karar verildi. Artık emekli iş yerinden ayrıldığında tazminatı emekli olduğu tarihteki maaşı üzerinden hesaplanacak.

Yargıtay karar verdi

Yüksek mahkeme; emekli olmasına karşın çalışmaya devam eden çalışanın istifa etmesi halinde, kıdem tazminatının, emeklilik tarihindeki son maaşına nazaran hesaplanması gerektiğine hükmetti.

İş Mahkemesi’nin kapısını çalan emekli personel, çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı, yıllık müsaade fiyatı ile ulusal bayram ve genel tatil fiyatı alacaklarının tahsilini istedi.

Dava kısmen kabul edildi

Davalı şirket, argümanları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emeklilerin kıdem tazminatı hesaplanma yoluna ait tartışmalara son nokta kondu

İHA’nın haberine nazaran, emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, emekli olmasına karşın çalışan emeklilerin kıdem tazminatı hesaplanma yoluna ait tartışmalara son noktayı koydu.

“Emeklilik tarihine kadar geçen müddet için kıdem tazminatı alacağı hak kazanılıyor”

Kararda; “Somut olayda, davacının Toplumsal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık aylığı almaya başlamasına karşın asıl patrona ilişkin işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı ortadadır. Bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamaz ise de emeklilik tarihine kadar geçen müddet için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır.

Tazminata temel fiyatın belirlenmesinde yanılgı yapıldı

Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma müddeti tarafından kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de tazminata temel fiyatın belirlenmesinde yanılgı yapıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı istifa ederek ayırılıyor

Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu periyoda ait çalışma mühleti ile bu devir sonundaki fiyata nazaran kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir.

Tazminatta davacının emeklilik tarihindeki maaşı temel alınacak

Kıdem tazminatının hesaplanmasında temel alınması gereken (son) fiyat, davacının emeklilik tarihindeki fiyattır. Gerek fiyatın, gerekse fiyata ek edilecek yardımların mali kıymeti belirlenirken davacının emeklilik tarihi temel alınmalı, bu tarihteki tazminata temel fiyat ölçüsü üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına temel fiyatın belirlenmesinde kusur yapılarak karar kurulması bozmayı gerektirmiştir.” denildi.