Yeni Varlık Barışı düzenlemesi getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın (GİB) toplumsal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni “Varlık Barışı” düzenlemesine ait ayrıntılar yer aldı.

31 Mart 2023’e kadar müracaat hakkı tanındı

TBMM’de kabul edilen yeni “Varlık Barışı” düzenlemesiyle yurt dışı ve yurt içi varlıkların kayda alınması imkanı getirilirken uygulamadan yararlanmak için 31 Mart 2023’e kadar müracaat yapılması gerekiyor.

Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın toplumsal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni “Varlık Barışı” düzenlemesine ait ayrıntılar yer aldı.

Varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınması imkanı

Buna nazaran, yeni Varlık Barışı düzenlemesi TBMM’de kabul edilirken yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınması imkanı getirildi.

Vergi incelemesi yok

AA’nın haberine nazaran, Varlık Barışı bildirim ve beyanlarından hareketle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

Kurumlara bildirilen varlıklar 3 ay içinde ülkeye getirilecek

Yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, pay senedi, tahvil ve öbür menkul değerler banka ve aracı kurumlara bildirilerek 3 ay içinde Türkiye’ye getirilecek.

Yüzde 3 vergi

Bildirilen varlıkların kıymeti üzerinden yüzde 3 vergi ödenecek.

Erken bildirime vergi teşviki

Yeni Varlık Barışı uygulamasında erken bildirimler teşvik edilecek. 30 Eylül 2022’ye kadar yapılan bildirimlerde varlıkların kıymeti üzerinden yüzde 1, Ekim 2022 ila Aralık 2022 ortasındaki bildirimlerde yüzde 2, Ocak ila 31 Mart 2023 ortasındaki bildirimlerde yüzde 3 vergi ödenecek.

Hesaplarda 1 yıl tutulursa vergi iade edilecek

Yurt dışından getirilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda en az bir yıl tutulması halinde, bildirim esnasında alınan vergi iade edilecek.

Herkes yararlanabilecek

Yurt dışındaki kelam konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi yahut Türk vatandaşı olma zaruriliği bulunmuyor. Uygulamadan herkes yararlanabilecek.

Vergi incelemesi yapılmayacak

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer almayan kelam konusu varlıkları ve taşınmazlarını vergi dairesine beyan ederek, kıymetleri üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek ve kayıtlarına alacak.

Mükellef olmayanlar ise varlıklarını banka yahut aracı kurumlara yatırmak suretiyle tevsik edecek ve varlıkların bedeli üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek.